Praktische info
 • De telefonische intake (max. 15 minuten) is gratis.
 • Iedere afspraak duurt 60 minuten en kost € 65,- inclusief BTW. In overleg kan een afspraak korter of langer duren.
 • Aan het eind van de maand ontvang je een factuur die binnen 30 dagen voldaan moet worden.
 • Als er iets tussenkomt kan een afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Daarna zal ik het tarief in rekening brengen.
 • Soms is er (nog) geen behoefte aan een coachingsgesprek maar wel aan een telefoongesprek waarin jij je vragen kunt stellen en we samen kunnen kijken wat jullie zou kunnen helpen. Een telefonisch consult kost € 55,- incl BTW. Als je een mail stuurt naar karin@pieceofkate.nl maken we een afspraak.
 • Is er interesse in een voorlichting over bijvoorbeeld ‘Omgaan met emoties’ of ‘Mediawijsheid’ op een ouder- of klassenavond? Dat kan! Ik verzorg een interessante en interactieve voorlichting van 90 minuten met tips & oefeningen voor € 100,-. Reiskosten bedragen € 0,25 per km.
 • Piece of Kate geeft ook trainingen aan onderwijsteams (po & vo), ouders op bijvoorbeeld ouderavonden of aan tussenschoolse opvang. Neem voor meer informatie contact met mij op.

 

 • De consulten worden niet vergoed door een zorgverzekeraar.
 • Ik ben geen gesprekspartner van derden, Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zonodig kan ik jou en je kind altijd ondersteunen in het voorbereiden van gesprekken met derden.
 • De coachingsgesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van jou en/of jouw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, huisarts) Dit wordt altijd eerst met jou besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.
 • Heb je een vraag of een klacht, neem dan contact op, zodat we samen een oplossing kunnen vinden.
 • Piece of Kate staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60751126


Wil je jouw kind aanmelden of wil je meer informatie? Stuur dan een mail met je naam en telefoonnummer naar karin@pieceofkate.nl
of bel naar 06-15 56 30 63.

Piece of Kate
Rijksstraatweg 32
7384 AE Wilp


Download privacy-verklaring (pdf)